Opleidingen

2008 – 2009

2005 – 2008

2009 – 2011

1999 - 2005

Master Logopediewetenschap (Clinical Language Speech and Hearing Sciences) aan de Universiteit Utrecht. Cum Laude geslaagd in 2009.

Onderwerp masterscriptie: opslag van CVC-woorden in het mentale lexicon van kinderen in de leeftijd van 14 maanden. Onderzoek uitgevoerd bij het Baby Research Center Nijmegen (Max Planck Institute for Psycholinguistics).

Opleiding Logopedie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Cum Laude geslaagd in 2011.

Gymnasium op het Maaswaalcollege te Wijchen. Geslaagd in 2005.

Bachelor Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht. Specialisaties:

- Taalontwikkeling- en taalvariatie

- Taal en cognitie

Cum Laude geslaagd in 2008.

Werkervaring

2013 – heden

2010 – 2013

2004 – 2011

2000 – 2011

2002 – 2004

Logopediste bij Koninklijke Kentalis. Als logopediste ben ik

verantwoordelijk voor de behandeling van kinderen (6–16jr) die

dreigen vast te lopen in hun communicatieve ontwikkeling. Ik ben

betrokken bij een groep waar Naschoolse Groepsbehandeling

(NGB) wordt geboden aan kinderen met bijvoorbeeld ASS, TOS of

ADHD. Mijn werkzaamheden: observatie, onderzoek, diagnostiek;

ondersteunen en behandelen in de sociale interactie;

groepsbehandeling mede vorm en inhoud geven door o.a.

 groepsgesprekken en communicatie in de sociale context;

 individuele behandeling; in kaart brengen van sensorische

 informatieverwerking. De multidisciplinaire behandeling vergroot

 de communicatieve vaardigheden en versterkt het zelfbeeld en

 zelfvertrouwen. Ouders en school worden hierbij nauw betrokken

 om ervoor te zorgen dat de cliënt de geleerde vaardigheden in

 gaat zetten in zijn dagelijks leven.

Logopediste bij logopediepraktijk Roost/Hermsen te Bemmel.

Ik ben allround logopediste. Ik behandelde voornamelijk kinderen met spraak/taalproblemen, individueel en in groepsverband.

Administratief/secretarieel medewerker en webredactrice bij vrijwilligers-organisatie Blink Praktische Thuishulp Brabant Noordoost. Ik verrichtte diverse taken, zoals het maken van de nieuwsbrief en het jaarverslag, advertenties zetten in kranten, notuleren bij vergaderingen, en het schrijven, verzenden en controleren van brieven. Daarnaast heb ik de website www.blinkuit.nl ontwikkeld en hield ik deze up-to-date.

Blink is onderdeel van Dichterbij, een organisatie die hulp- en dienstverlening biedt aan mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving.

Oppas van drie kinderen.

Bijbaantje als verkoopster bij kinderkledingwinkel Pienjo te Grave.

2014

2014

2012

2013

2011

2011

2007

2007

2006

2006

Training ‘Omgaan met Moeilijk Verstaanbaar Gedrag (OMVG)’. Geslaagd.

Cursus ‘Gebruik en Toediening van Medicatie (GTM1)’. Geslaagd.

Cursus 'Oromyofunctionele Therapie (OMFT)'. Geslaagd.

Training 'Incura EPD'. Geslaagd.

Cursus ‘Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)'. Geslaagd.

Cursus 'Diagnostiek en behandeling dysfatische ontwikkeling volgens de methode Tan-Soderbergh'. Geslaagd.

Cursus ‘American Sign Language II’. Geslaagd.

Cursus ‘American Sign Language I’. Geslaagd.

Cursus ‘ICT basiscursus (Word, Powerpoint en Endnote)’. Geslaagd.

Cursus ‘Webdesign (HTML en CSS)’. Geslaagd.

Cursussen

Stages

2011

2008

2010

2007

Stage (15 weken) bij orthopedagogisch dagcentrum De Sprong te Oeffelt (Kleur kinder- en jeugdzorg). Tijdens deze stage heb ik ervaring opgedaan met logopedie bij kinderen met een ontwikkelingsbeperking. Werkzaamheden: observatie, onderzoek, behandeling en multidisciplinair overleg.

Stage (13 weken) bij logopediepraktijk Roost/Hermsen met vestigingen in  Bemmel, Lent, Oosterhout en Gendt. Logopediepraktijk Roost/Hermsen is een allround praktijk met veel expertise op het gebied van dysfatische ontwikkeling. 

Masterstage bij het UMC Sint Radboud te Nijmegen gedurende een periode van 3 maanden (deeltijd) op de afdelingen audiologie en Interdisciplinair Kinderneurologisch Centrum (IKNC). Hier heb ik productie- en perceptie testen afgenomen bij kinderen met spraakontwikkelingsdyspraxie en kinderen met een fonologische stoornis. Ook heb ik bij deze kinderen metingen verricht  met de Electro-magnetic midsagittal articulometer (EMMA).

Bachelorstage bij Opdidakt BV gedurende een periode van 3 maanden (voltijd).  Opdidakt is een bureau dat hulp biedt aan kinderen met leer- en gedragsproblemen. Mijn stageopdracht was het ontwikkelen van een kinderwebsite (www.opdidaktkids.nl).

Kennis en vaardigheden

Talenkennis: Nederlands, Engels, Spaans, Duits, Frans, Latijn, Amerikaanse gebarentaal (ASL) en Nederlands met Gebaren (NmG).

Vaardig met Word, Excel, PowerPoint, Publisher.

Webdesign: HTML, CSS, Joomla.

Rijbewijs voor personenauto sedert 2005.

Personalia

-

Achternaam

Voornamen:

Klein-Werndlij

Sarah Anna

• By Sarah Klein © 2014 •