www.hulpvoorkids.nl en www.opdidaktkids.nl                                       (deze websites zijn door Opdidakt nog niet helemaal operationeel gemaakt. Kijk voor de volledige website - weliswaar trager en minder fraai - op: www.opdidakt.nl/opdidaktkids.

In het kader van mijn opleiding heb ik diverse websites gecreëerd.

Dit gebeurde de ene keer omdat het een onderdeel vormde van een cursus en de andere keer omdat het mijn stageopdracht bedroeg.

Voor mijn bachelorstage heb ik bij Opdidakt BV/Opdidakt Supplies een website ontworpen die speciaal gemaakt is voor kinderen die meer willen weten over leer- en gedragsproblematieken. Zowel de teksten, de tekeningen als de lay-out zijn van mijn hand.

Mijn Websites

Samen met Aukje Lingsma heb ik een taalkundig onderzoek opgezet en uitgevoerd binnen de cursus 'Experimentele Taalkunde'. Een uitgebreid verslag hiervan is te vinden op:

Voor de cursus 'Linguistiek & Gebarentaal' heb ik samen met Aukje Lingsma een kinderfilmpje gemaakt in gebarentaal. Het verhaal en de tekeningen zijn door ons zelf verzonnen. Op de site staat te lezen hoe we het verhaal hebben vertaald naar NGT.

Als eindopdracht voor de cursus 'Talen in Contact' heb ik samen met drie medestudenten een bedreigde taal bestudeerd. Het Karelisch vormde ons onderzoeksobject. De site is door mij in elkaar gezet.

In de cursus 'Toren van Babel' heb ik met drie medestudenten een taalkundige vergelijking tussen het Nederlands en het Engels gemaakt. Dit deden we op het gebied van de fonologie, morfologie, semantiek en syntaxis. Een verslag hiervan is te vinden op:

Naast deze websites die ik in het kader van mijn studie heb gemaakt, heb ik ook nog een andere persoonlijke website waarop mijn gedichten staan te lezen. Zie hiervoor:

We hebben een hondje, Skipp! Ook voor hem heb ik natuurlijk een site gemaakt. Bekijk hem op:

• By Sarah Klein © 2014 •